logo logo
 • fotoslide

  DESIGNOVÉ PODLAHY

  moderní broušené stěrky

  více zde
 • fotoslide

  BROUŠENÉ BETONY

  moderní broušené a leštěné betony

  více zde
 • fotoslide

  BROUŠENÉ BETONY

  moderní broušené a leštěné betony

  více zde
 • fotoslide

  GROUTEX

  kotevní, výplňové a reprofilační malty

  více zde
 • fotoslide

  STABILNÍ FIRMA

  jsme tu pro vás od roku 1995

Jak vybrat materiál GROUTEX

Zimní opatření u malt GROUTEX

Zásady práce s nesmrštivými maltami GROUTEX při nízkých teplotách

Belgie

foto

Mosty pro vlaky TGV, Belgie

Brno

foto

Sběrné středisko České pošty, Brno SKANSKA CZ

Nymburk

foto

Most Nymburk SMP CZ

Jedna z obecných zásad pro práci s cementovými hmotami nedoporučuje práci při teplotách nižších než +5 0C. Důvodem je prodlužování hydratace a při poklesu teplot pod bod mrazu dochází k následnému rozrušení slabých vazeb v materiálu narůstajícími krystaly zmrzlé vody. Dosáhne-li cementový materiál pevnosti v tlaku alespoň 5 MPa a více, je již vůči nízkým teplotám dostatečně odolný.
Vezme-li se tato skutečnost v úvahu a využije-li se rychlého nárůstu pevnosti malt řady Groutex, je možné s nimi pracovat za nízkých teplot (i kolem bodu mrazu).

foto

Při práci s maltami řady GROUTEX za nízkých teplot je však nutné dodržet následující doporučení:

 • Sledovat předpovědi počasí a vývoj teplot na pracovišti. Práci s materiálem naplánovat tak, aby materiál získal dostatečnou pevnost do doby, než teploty výrazně poklesnou (obecně nejlépe kolem poledne před podvečerním poklesem teplot).
 • Je-li to možné temperovat před aplikací malt okolní betonové dílce plamenem nebo teplometem (ohřevem zajistit rozpuštění případné noční námrazy na dílcích - důležité!!) a temperovat tak určitou vrstvu materiálu, která nebude tolik odnímat teplo z malt Groutex před následným postupným vychladnutím.
 • Pro penetraci (prefa-dílců, betonu) využít teplé vody o maximální možné a dostupné teplotě. Není-li možné k temperování a případnému odstranění námrazy použít teplomet, využít k tomu horké penetrační vody (při vysoké teplotě vody alespoň ve dvou krocích k zabránění teplotního šoku v materiálu). Aplikovat malty v krátké době po dostatečném nasáknutí místa penetrační vodou, kdy ještě nedojde opět k významnému prochladnutí.
  Pozor na obecnou zásadu - přebytek vody odstranit aby nedošlo k nežádoucímu naředění malty. Nejde-li to mechanicky využít případně vlastnosti malty (obecně při lití z jedné strany vytlačuje z dutin vodu) a přebytkem materiálu vodu odstranit, prsty kontrolovat správnou konzistenci malty, naředěný materiál odstranit!
 • Pytle se suchou směsí malty co možná nejdéle skladovat v suchu a teple (např. temperované stavební buňce), případně potřebné množství směsi v dostatečném předstihu do tohoto prostoru přenést ze skladovacího místa.
 • Záměsovou vodu ohřát alespoň na teplotu 25 0C a více.
 • Další možností, která přispěje k rychlejšímu nastartování procesu tuhnutí malty je přídavek rychlocementu MULTIFIX RAPIDE v poměru cca 10-20% k maltě.
  Nejprve připravit maltu (správný poměr cement-voda), rozmíchat směs rychlocementu (opět dodržený poměr cement-voda) a vzápětí směs dobře vmíchat do směsi malty. Při přípravě rychlocementu použít stejné zásady jako u malty Groutex (skladování v teple atd). Přídavek rychlocementu (vzájemný poměr) je žádoucí odzkoušet na konkrétní aplikaci, tj. teplotu, způsob užití apod. aby nedocházelo k nežádoucímu ovlivnění vlastností (např. naopak k předčasnému tuhnutí atd.)
 • Umožňují-li to podmínky místo aplikace přikrýt nebo jinak chránit k udržení teploty a oddálení procesu prochládání.
 • Nespěchat s případným odbedněním místa aplikace materiálu jako zálivkové malty, posečkat dle vývoje teplot alespoň 36 hodin.
 • Materiál zatěžovat úměrně k vývoji teplot a dosažení potřebných pevnostních parametrů po vytvrdnutí.

Upozornění:

Další informace jsou obsaženy v technickém listě výrobku. Nejste-li si postupem jistí, stavební práce s maltami řady GROUTEX při nízkých teplotách konzultujte s dodavatelem. Není-li možné uplatnit alespoň některá z uvedených doporučení a zajistit tak náběh pevností malty před poklesem teplot s maltou při nízkých teplotách raději nepracujte!! Dodavatel nenese odpovědnost za případně vzniklé škody při neodborném zacházení a nedodržení popsaných opatření.

Kotvení

Obecné zásady při kotvení maltami GROUTEX

 • pracovat při vhodném teplotním rozmezí, při teplotně hraničních podmínkách (pod +5 oC, nad +35 oC) dbát na v technickém listě popsaná opatření. Při nepříznivých podmínkách s materiálem nepracovat !!
 • používat kvalitní neopotřebované vrtáky (důležité z hlediska velikosti vrtaného otvoru)
 • nepoužívat vrtáky nesprávných průměrů (např. pouze + 1 mm nad průměr kotvy)
 • využít možnosti zdrsnění povrchu vývrtu speciálními nástroji, zvláště vhodné u hladkého jádrového vývrtu
 • odstranění veškerých nečistot z vývrtu vymetením štětečkem, vyfoukáním, vyšplícháním apod., nejlépe pak kombinací těchto metod
 • dostatečné nasycení okolního materiálu vodou (okolí nebude odebírat vodu z kotevní malty)
 • správná příprava kotevní malty dle technického listu, zvláště hlídat množství záměsové vody
 • aplikovat materiál po jedné straně vývrtu k vytlačení vzduchu a případných zbytků vody
 • dbát, aby na povrchu byl materiál správné konzistence, nikoli naředěný např. zbytkovou vodou. Z tohoto důvodu je vhodné vývrt částečně přeplnit a následně zarovnat s okolím ručním zednickým nářadím
 • konzultovat s námi případné nejasnosti nebo specifika

Výhody kotvení materiály GROUTEX:

 • snadná příprava jednokomponentního materiálu
 • k penetraci se používá pouze voda
 • není zapotřebí čekat na vysušení vývrtu
 • materiál chrání ukotvené železné prvky před korozí
 • rychlý náběh pevnostních parametrů
 • jedním materiálem zakotvíme a můžeme i podlít, např. patku ukotvovaného sloupu
 • cenová výhodnost
 • Proč používat materiály Groutex

Cenové doporučení z praxe:

 • Z ekonomického hlediska nemá větší smysl využívat natěsno minimálních hraničních hodnot velikosti kotevního otvoru.
 • Z hlediska vlastní kvality práce a bezpečnosti (u kotvení prvořadé) je vhodnější použít o něco větší průměr vrtáku, který následně zajistí lepší přístup do otvoru, tj. vyčištění, jistější usazení kotvy na střed a další parametry. Přitom vzhledem k ceně kotevního materiálu jsou náklady vůči "JISTOTĚ" zanedbatelné.

Příklad (ceny bez DPH):

průměr kotvy 20mm, hloubka 200mm, počet kotev - 100 ks
 • průměr vrtání - 30mm - cena za Groutex 601 - 320,- Kč
 • průměr vrtání - 36mm - cena za Groutex 601 - 560,- Kč

tj. náklady na jednu kotvu vzrostly pouze o 2,40 Kč, celkově o 240,- Kč, což je ve srovnání s cenou ukotvené technologie zanedbatelné.

Podlévání

Obecné zásady při podlévání maltami GROUTEX

 • pracovat při vhodném teplotním rozmezí, při teplotně hraničních podmínkách (pod +5 oC, nad +35 oC) dbát na v technickém listě popsaná opatření. Při nepříznivých podmínkách s materiálem nepracovat!!
 • využít možnosti zdrsnění povrchu vývrtu speciálními nástroji, zvláště vhodné u hladkého jádrového vývrtu
 • odstranění veškerých nečistot z povrchu smetením, vyfoukáním, vyšplícháním apod., nejlépe pak kombinací těchto metod
 • dostatečné nasycení podkladního (okolního) materiálu vodou (okolí nebude odebírat vodu ze zálivkové malty)
 • správná příprava zálivkové malty dle technického listu, zvláště hlídat množství záměsové vody - nepřeřeďovat!!
 • na větší vzdálenosti nebo u složitých zalévaných tvarů podpořit tečení materiálu poklepem, krátkými vibracemi, ručním nářadím nebo pomůckami (dráty apod.)
 • dbát, aby na povrchu byl materiál správné konzistence, nikoli naředěný např. zbytkovou vodou. Z tohoto důvodu je vhodné prostor částečně přeplnit a následně zarovnat s okolím ručním zednickým nářadím
 • dbát na dobrou soudržnost případných bednění a jejich vodonepropustnost
 • konzultovat případné nejasnosti nebo specifika - kontakty zde

Výhody podlévání materiály GROUTEX

 • snadná příprava jednokomponentního materiálu
 • k penetraci se používá pouze voda
 • není zapotřebí čekat na vysušení podkladu
 • materiál chrání zalité železné prvky před korozí
 • samonivelační vlastnosti
 • rychlý náběh pevnostních parametrů
 • jedním materiálem zakotvíme a podlejeme
 • cenová výhodnost

Obecné zásady a výběr materiálu ke kotvení

Při kotvení maltami GROUTEX:

 • pracovat při vhodném teplotním rozmezí, při teplotně hraničních podmínkách (pod +5 0C, nad +35 0C) dbát na v technickém listě popsaná opatření. Při nepříznivých podmínkách s materiálem nepracovat !!
 • používat kvalitní neopotřebované vrtáky (důležité z hlediska velikosti vrtaného otvoru)
 • nepoužívat vrtáky nesprávných průměrů (např. pouze + 1 mm nad průměr kotvy)
 • využít možnosti zdrsnění povrchu vývrtu speciálními nástroji, zvláště vhodné u hladkého jádrového vývrtu
 • odstranění veškerých nečistot z vývrtu vymetením štětečkem, vyfoukáním, vyšplícháním apod., nejlépe pak kombinací těchto metod
 • dostatečné nasycení okolního materiálu vodou (okolí nebude odebírat vodu z kotevní malty)
 • správná příprava kotevní malty dle technického listu, zvláště hlídat množství záměsové vody
 • aplikovat materiál po jedné straně vývrtu k vytlačení vzduchu a případných zbytků vody
 • dbát, aby na povrchu byl materiál správné konzistence, nikoli naředěný např. zbytkovou vodou. Z tohoto důvodu je vhodné vývrt částečně přeplnit a následně zarovnat s okolím ručním zednickým nářadím
 • konzultovat případné nejasnosti nebo specifika - kontakty zde

Výhody kotvení materiály GROUTEX:

 • snadná příprava jednokomponentního materiálu
 • k penetraci se používá pouze voda
 • není zapotřebí čekat na vysušení vývrtu
 • materiál chrání ukotvené železné prvky před korozí
 • rychlý náběh pevnostních parametrů
 • jedním materiálem zakotvíme a můžeme i podlít, např. patku ukotvovaného sloupu
 • cenová výhodnost

Cenové doporučení z praxe:

 • Z ekonomického hlediska nemá větší smysl využívat natěsno minimálních hraničních hodnot velikosti kotevního otvoru.
 • Z hlediska vlastní kvality práce a bezpečnosti (u kotvení prvořadé) je vhodnější použít o něco větší průměr vrtáku, který následně zajistí lepší přístup do otvoru, tj. vyčištění, jistější usazení kotvy na střed a další parametry. Přitom vzhledem k ceně kotevního materiálu jsou náklady vůči "JISTOTĚ" zanedbatelné.

Příklad (ceny bez DPH):

průměr kotvy 20mm, hloubka 200mm, počet kotev - 100 ks

 • průměr vrtání - 30mm - cena za Groutex 601 - 320,- Kč
 • průměr vrtání - 36mm - cena za Groutex 601 - 560,- Kč

tj. náklady na jednu kotvu vzrostly pouze o 2,40 Kč, celkově o 240,- Kč, což je ve srovnání s cenou ukotvené technologie zanedbatelné.

Kontakt Tetčice

Sídlo firmy a prodejní sklad:

PROFIMAT s.r.o.
Rosická 359,
664 17 Tetčice
546 410 075
IČ: 60738901,
DIČ: CZ60738901

Objednávky materiálu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní doba:

  Po-Pá 8:00–12:00, 13:00–16:00 h

Mapa Tetčice

Kontakt Praha

Expediční sklad v Praze:
Zde pouze výdej materiálu!

Lagermax spedice a logistika s.r.o.
U Prioru 1/1059,
161 00 Praha 6
220 196 634 Alena Paulíková
220 196 382 Monika Janoušková

Objednávky materiálu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
uveďte místo vyzvednutí - sklad Praha

Provozní doba:

  Po-Pá 7:30–16:30 h


Mapa Praha

Kontakt Hranice

Expediční sklad v Hranicích:
Zde pouze výdej materiálu!

STAVBY OMO s.r.o.
Tovární ulice, před č.p. 1957
753 01 Hranice
602 685 503 p. Hub
725 746 871 p. Dagmar Haitlová

Objednávky materiálu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
uveďte místo vyzvednutí - sklad Hranice

Provozní doba:

  Po-Pá 7:00–14:00 h


Mapa Hranice      Profimat © 1995– | HV